05 okt

Volgend jaar overal gratis parkeren

De gemeente is van plan om volgend jaar voorjaar het parkeren voor mensen met een gehandicaptenparkeerkaart overal gratis te maken, dus niet alleen op de gehandicaptenparkeerplaatsen.

De GAB is blij met het voorstel, omdat het de druk op de gehandicaptenparkeerplaatsen verlaagd en het gemakkelijker wordt om een parkeerplaats dicht bij de bestemming te vinden.

De gemeente gaat hiervoor een speciale parkeer-app voor de mobiele telefoon introduceren, de z.g. GPK-app.

Deze app, die makkelijk in gebruik is voor GPK-houders en tegelijkertijd fraude tegengaat, is ontwikkeld door Wij staan Op, het Centraal InkoopBureau (CIB) en de RDW. De gemeente Gouda is de 2e gemeente in Nederland die deze app gaat gebruiken, Alphen aan den Rijn ging hen voor.

De GAB is groot voorstander van de GPK-app. De app voorkomt fraude en diefstal van de gehandicaptenparkeerkaart. Bovendien is het niet meer nodig om de parkeerkaart onder de voorruit te leggen.

Ook is het de bedoeling dat de GPK-app informatie geeft over de locatie van de gehandicaptenparkeerplaatsen en over de parkeerregels per gemeente.

Op de website van Wij Staan Op kunt u lezen hoe de GPK-app precies werkt.

 

 

 

14 aug

GAB en SOG organiseren evenement “Gouda,Niks mis mee!”

In het kader van de landelijke Week van de Toegankelijkheid organiseren de GAB en de SOG (De samenwerkende ondernemers uit de Goudse Binnenstad) op 12 oktober het evenement “Gouda, Niks Mis Mee!”

Het wordt een dag vol activiteiten in de straten van de binnenstad, vol demonstraties, informatie, muziek, cabaret en plezier. Om te laten zien dat, door elkaar te ontmoeten, door met elkaar te delen je tot nieuwe ideeën en inzichten kan komen voor verdere samenleving.

Wij nodigen iedereen uit om op 12 oktober te komen kijken in de binnenstad.

In de media en op deze website zal t.z.t. te lezen zijn wat er allemaal te doen is.

Tot 12 oktober!

08 mrt

Grote verschillen in kosten gehandicaptenparkeerkaart

Het AD Groene Hart besteedde vandaag aandacht aan de grote verschillen in kosten per gemeente van de gehandicaptenparkeerkaart. Ook de GAB heeft gereageerd.

Lees het artikel hier

De enorme prijs- en gebruiksverschillen van gehandicaptenparkeerkaarten  is voor veel gebruikers een doorn in het oog.

Niet iedereen wil of kán de hoge kosten voor de aanvraag in zijn of haar gemeente betalen waardoor een gewenste of soms zelfs noodzakelijke aanvraag uitblijft.

De onduidelijke regels rondom het GPK-gebruik zorgen er ook voor dat mensen in de regels verdwalen en een parkeerboete krijgen terwijl zij in de veronderstelling zijn zich aan de regels te houden.

Duidelijke vindbare informatie over geschikte gehandicaptenparkeerplaatsen ontbreekt.

Spontaniteit is voor velen niet meer mogelijk, het is een last om in iedere gemeente weer opnieuw de regels uit te vinden en op zoek te gaan naar (het geringe aantal) geschikte parkeerplaatsen.

Kostenverschillen

De gemeente mag leges in rekening brengen; kosten voor de aanvraag van de kaart. In de gemeente Gouda bedragen deze kosten € 32. Daarnaast bepaalt de gemeente of en hoeveel er in rekening wordt gebracht voor de medische keuring voor een GPK.  In de gemeente Gouda zijn deze kosten € 185. Ook voor een gehandicaptenparkeerplaats op naam lopen de kosten enorm uiteen lopen de kosten enorm uiteen.  In Gouda moet je hier € 158,82 voor betalen. Al deze kosten verschillen per gemeente.

Onnodige bureaucratie

Elke 5 jaar moet men opnieuw een GPK aanvragen.

Voor mensen met een chronische handicap of ziekte, mensen met een levenslange en levensbrede handicap betekent dit elke 5 jaar weer dezelfde bureaucratische formulieren. Weer de leges. En soms zelfs een nieuwe medische keuring.

Wirwar aan regels

Elke gemeente hanteert eigen parkeerregels.

GPK-houders moeten daarom per gemeente de website en nota’s doorspitten om de regels te achterhalen.

Daar komt nog bij dat het vaak een zoektocht is waar de gehandicaptenparkeerplaatsen zich bevinden en of deze plaatsen geschikt zijn.

Oplossing

De GAB pleit dan ook voor centrale, landelijke regelgeving op dit gebied, zodat overal dezelfde kosten, regels en behandeling geldt, met duidelijke en toegankelijke informatie.

Conform het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap.

Centrale regels; gelijke, eerlijke prijzen; meer duidelijkheid.

 

 

 

 

 

 

18 jan

Gehandicaptenparkeerplaatsen aan de Thorbeckelaan en Van Hogendorpplein

De gemeente Gouda heeft het advies van de GAB van oktober 2018 opgevolgd en gaat de gehandicaptenparkeerplaatsen aan de Thorbeckelaan en het van Hogendorpplein verbeteren.

In overleg met de GAB is gekozen voor de volgende oplossing.

De vakken voor het Midden-Holland Huis worden verbreed naar 3,5 m.

De lengte van 6 m wordt helaas niet bij alle 2 gehaald. Een van de 2 vakken wordt in elk geval 6 m, het andere vak wordt 5,23 m.

De parkeerplaats aan het van Hogendorpplein wordt een parkeervak opgeschoven richting de supermarkt, en wordt op het niveau van het trottoir gebracht zodat met in- en uitstappen van het trottoir gebruik gemaakt kan worden.

Het vak zelf wordt met 60 cm verbreed naar 2,60 m. Een breedte van 3,50 m is daar niet haalbaar.

De GAB is blij met deze verbeteringen, én met de goede samenwerking met de afdeling Ruimtelijk Beleid en Advies.

 

10 jul

GAB adviseert over informatievoorziening gehandicaptenparkeerkaart

De GAB heeft een advies aan de gemeente uitgebracht om de informatievoorziening over de gehandicaptenparkeerkaart te verbeteren.

Het blijkt dat de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart niet volledig worden vermeld op de website van de gemeente Gouda. Ook andere informatie ontbreekt.

Het is belangrijk dat aanvragers weten wat de criteria zijn, omdat men de aanvraagkosten van de kaart ook moet betalen als de kaart wordt afgewezen.

Lees het advies hier.

 

09 jul

Goed nieuws: Parkeren voor gehandicapten wordt gratis in Gouda

Het nieuwe college heeft besloten om het parkeren voor mensen met een beperking gratis te maken.

Hiermee volgt de gemeente Gouda het voorbeeld van een aantal andere gemeenten, waaronder de gemeente Amsterdam en Utrecht, waar het parkeren voor gehandicapten al jarenlang gratis is.

Het besluit staat in het nieuwe coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2018 – 2022.

In het mobiliteitsplan wordt het verder uitgewerkt.

De GAB is blij met dit besluit. Parkeerkosten voor mensen met een beperking zijn vaak hoger dan voor iemand zonder beperking, omdat men voor ieder kort stukje zijn auto moet gebruiken.

Ook is het betalen in de parkeermeter of de parkeerautomaat vaak moeilijk of onmogelijk, vanwege de beperkingen die iemand heeft.

23 mei

Nieuw contract GroeneHartHopper gaat 1 augustus in

Vanaf 1 augustus 2018 wordt de GroeneHartHopper uitgevoerd door Wegman en Connexxion samen. Zie het bericht hieronder uit het AD Groenehart van 13 mei jl.

Volgens het onderstaande artikel moeten de ritten korter worden en de telefonische bereikbaarheid beter. De aanmeldtijd van 4 uur gaat ook per 1 augustus in. Dit zou echter alleen gehanteerd worden als het erg druk is of door overmacht door bijvoorbeeld weersomstandigheden. Normaal gesproken kan men dus nog steeds tot 1 uur van tevoren zijn rit bestellen.

Wij zijn heel benieuwd hoe het in de praktijk gaat uitpakken. Laat het ons weten via deze website of via de mail: info@gabgouda.nl