18 okt

GAB zoekt nieuwe voorzitter

Als opvolging van onze huidige voorzitter, die na 4 jaar het stokje wil overdragen, zoeken wij een betrokken en gedreven nieuwe voorzitter, die in Gouda woont.

Lees het profiel hier

Heeft u zelf een lichamelijke beperking of heeft u affiniteit met mensen met een beperking of chronische ziekte?

En voldoet u aan het profiel van onze voorzitter?

Meldt u dan bij ons aan en kom een keer kennismaken!

De Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking is een onafhankelijke adviesraad van ervaringsdeskundigen en betrokkenen uit Gouda, die opkomt voor de belangen van mensen met een beperking in Gouda. Bijvoorbeeld op het gebied van toegankelijkheid, de Wmo en de zorg.

Wij geven de gemeente Gouda en andere organisaties uit Gouda gevraagd en ongevraagd advies over hun beleid en uitvoering. Op deze manier streeft de adviesraad naar volwaardig burgerschap en gelijke kansen en mogelijkheden voor mensen met een beperking.

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter van de GAB, Michel van Lookeren, telefoonnummer: 06-46134462

U kunt uw reactie op de vacature sturen naar: info@gabgouda.nl

 

 

14 okt

Evenement “Gouda, niks mis mee!” groot succes!

Het evenement “Gouda, niks mis mee!” van afgelopen zaterdag 12 oktober was een groot succes!
De aftrap in de ochtend, die plaatsvond in de Burgerhal van het stadhuis, trok veel belangstellenden. De Burgerhal zat helemaal vol!

Irene Klein Haneveld opende de ochtend, en daarna volgden toespraken van o.a. wethouder van Vugt en wethouder Dijkstra, en van Carla Weller.
Ook de Kinderburgemeester en de Kinderwethouder waren aanwezig, beiden werden uitgedaagd om een rondje om het stadhuis te rijden in een rolstoel, wat hen goed afging!
De hele ochtend werd omlijst door fantastische muziek van de band The Bridge (My Breath My Music), waarin GAB-lid Karin van Dijk de Magic Flute speelde.
Veel gelachen werd er om de cabaretoptredens van Vincent Bijlo, die zijn conference spitsvondig had toegesneden op dit evenement.

’s Middags kon men genieten van een rolstoeldansdemonstratie in de nieuwe Marktpassage. De andere activiteiten buiten konden helaas niet doorgaan door het regenachtige weer.

De GAB noemt dit evenement zeer geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar, aldus ook wethouder Dijkstra.

Het bijzondere van dit evenement was dat het een gezamenlijk initiatief was van de GAB en de ondernemers van de binnenstad, en ook de gemeente Gouda droeg het evenement een warm hart toe. De ondernemers en de gemeente hebben zich achter de GAB geschaard en zagen het belang van deze dag van ontmoeting tussen mensen met en mensen zonder beperking.

De GAB is hier heel blij mee en ziet dit als een belangrijke stap richting een inclusieve, toegankelijke binnenstad!

Bekijk hier de foto’s van het evenement!

05 okt

Volgend jaar overal gratis parkeren

De gemeente is van plan om volgend jaar voorjaar het parkeren voor mensen met een gehandicaptenparkeerkaart overal gratis te maken, dus niet alleen op de gehandicaptenparkeerplaatsen.

De GAB is blij met het voorstel, omdat het de druk op de gehandicaptenparkeerplaatsen verlaagd en het gemakkelijker wordt om een parkeerplaats dicht bij de bestemming te vinden.

De gemeente gaat hiervoor een speciale parkeer-app voor de mobiele telefoon introduceren, de z.g. GPK-app.

Deze app, die makkelijk in gebruik is voor GPK-houders en tegelijkertijd fraude tegengaat, is ontwikkeld door Wij staan Op, het Centraal InkoopBureau (CIB) en de RDW. De gemeente Gouda is de 2e gemeente in Nederland die deze app gaat gebruiken, Alphen aan den Rijn ging hen voor.

De GAB is groot voorstander van de GPK-app. De app voorkomt fraude en diefstal van de gehandicaptenparkeerkaart. Bovendien is het niet meer nodig om de parkeerkaart onder de voorruit te leggen.

Ook is het de bedoeling dat de GPK-app informatie geeft over de locatie van de gehandicaptenparkeerplaatsen en over de parkeerregels per gemeente.

Op de website van Wij Staan Op kunt u lezen hoe de GPK-app precies werkt.