31 mrt

GAB geeft advies voor een inclusief coalitieakkoord

Een inclusief coalitieakkoord heeft aandacht voor toegankelijkheid en maakt mogelijk dat iedereen op eigen niveau, ondanks handicap of chronische ziekte, kan meedoen. De GAB draagt de politieke partijen daarom tien bouwstenen aan met onderwerpen die niet in de formatieonderhandelingen mogen ontbreken. Deze tien punten zijn op 29 maart j.l. naar alle partijen in de raad gestuurd.

Lees de tien bouwstenen hier

Lees de makkelijk leesbare versie hier

lees het persbericht hier