VN-verdrag Handicap

Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap geldt sinds juli 2016 ook in Nederland.

Dit verdrag is een belangrijk mensenrechtenverdrag. Het geeft mensen met een beperking of chronische aandoening recht op gelijke behandeling en participatie. Wat verandert er in Nederland? En wat betekent dat voor u?

U kunt het in dit filmpje zien.

Lees meer over het VNverdrag Handicap hier

Lees meer over het College voor de rechten van de mens hier

Lees hier wat de GAB heeft gedaan met het VNverdrag