Wie zijn wij?

De Goudse adviesraad voor mensen met een Beperking bestaat uit de volgende mensen:

Eric Beverloo

Voorzitter

ebeverloo@hotmail.com

Ik ben Eric Beverloo. Sinds 2020 woon ik in Gouda met mijn vrouw Cynthia. Als voorzitter zet ik me in om de GAB neer te zetten als een professionele, betrouwbare en deskundige gesprekspartner. Gouda verdient het om niet alleen historisch en mooi, maar ook inclusief te zijn. Daar kunnen wij aan bijdragen.

Carla Weller

Secretaris

secretaris@gabgouda.nl

Ik ben actief binnen de GAB omdat ik als ervaringsdeskundige rolstoelgebruiker merk dat mensen met een beperking nog steeds op veel terreinen een achterstand hebben. De maatschappij werpt nog te vaak belemmeringen op waardoor mensen met een handicap niet gelijkwaardig deel kunnen nemen. Dat probeer ik via de GAB aan te pakken! Ik ben tevens lid van de Goudse Cliëntenraad sociaal domein. Het VN-verdrag Handicap is mijn leidraad; ik ben ook VN-Ambassadeur van de Coalitie voor Inclusie.

Kees Dijksman

Penningmeester

KeesDijksman@live.nl

Mijn naam is Kees Dijksman. Vanaf 1970 woon ik in Gouda. Sinds 2 jaar maak ik gebruik van een scootmobiel. Ik ben lid geworden van de GAB omdat ik nog al eens tegen dingen aanloop zoals slechte toegankelijkheid van terrassen, toiletten, restaurants en andere gelegenheden. Graag draag ik een steentje bij om daar verbetering in aan te brengen, zeker voor mensen die nog slechter ter been zijn dan ikzelf.

Thijs Zuidam

2e Penningmeester

Thijs@gabgouda.nl

Vanaf het moment dat ik weet dat ik een spierziekte heb, ben ik anders tegen gewone dingen aan gaan kijken. Als je geen beperkingen hebt, dan is het namelijk erg lastig om in beperkingen te denken. Daar zit mijn drive om me in te zetten voor de GAB, en beleidsmakers en projectleiders mee te nemen hoe Gouda beter toegankelijk kan worden. Ik kan genieten van succesjes en dat helpt enorm in die gevallen dat je toch nog tegen onwil, onkunde of onwetendheid aanloopt.

Karin van Dijk

Bestuurlid

Karin@gabgouda.nl

Cynthia Beverloo

Deelnemer

c_beverloo@outlook.com

Als deelnemer van de GAB wil ik de samenleving een stukje mooier en inclusiever maken. Dit doe ik vanuit mijn ervaringsdeskundigheid op het gebied van leven met een lichte lichamelijke beperking. Mijn focus ligt bij de inclusieve arbeidsmarkt, omdat ik met mijn kennis en kunde op dat gebied het meest kan betekenen. Naast mijn inzet voor de GAB werk ik namelijk bij Rijkswaterstaat als adviseur bedrijfsvoering. Het uitgaan van mogelijkheden in plaats van beperkingen is mijn belangrijkste boodschap als het gaat over inclusie. Het geeft mij voldoening om met de GAB op lokaal niveau het verschil maken.

Margit van Hoeve

Deelnemer

margitvanhoeve@gmail.com

Mijn naam is Margit van Hoeve, ik ben moeder van een volwassen en zeer onafhankelijke dochter, Pauline Gransier (mede oprichter van Wij Staan Op)  Zij is ernstig lichamelijk beperkt. Om het onafhankelijke leven te kunnen leiden wat zij wil, moet er veel gebeuren. Daarom ben ik op veel terreinen actief voor mensen met een handicap. Meestal strategisch landelijk en lokaal, aan het lobbyen voor verandering van beleid of kabinetsplannen. Naast lid van de GAB ben ik ook bestuurslid van de Coalitie voor Inclusie.

Cora Boxma

Deelnemer

Cora@gabgouda.nl

Mijn naam is Cora Boxma. Als ervaringsdeskundige maak ik mij hard voor degene die niet in staat zijn op te komen voor hun belangen. Naast lid van de GAB ben ik lid van de Goudse Clientenraad sociaal domein.

Michel van Lookeren

Deelnemer

info@obol.nl

Mijn naam is Michel van Lookeren.  Ik woon sinds 1993 in Gouda en ben vader van twee volwassen kinderen, en ben eigenaar van een reintegratiebedrijf voor werknemers met oogklachten. Ik zie het als een uitdaging om de wensen en belangen van mensen met een beperking in Gouda tussen de oren te krijgen van de politiek in Gouda, gemeenteambtenaren en overig beleidsbepalers. Ik wil dit realiseren dmv gesprekken, voorlichting en bewustwording. Belangrijke thema’s zijn voor mij: toegankelijke winkels, meer mensen aan het werk in de gemeente Gouda, toegankelijke horeca.