22 aug

Toegang tot hulpmiddelen voor mensen met een complexe hulpvraag

De VNG kreeg signalen dat de toewijzing van hulpmiddelen voor mensen met een complexe hulpvraag niet altijd snel en doeltreffend verloopt.

De GAB herkent dit beeld in de gemeente Gouda.

Samen met pati├źntenorganisaties heeft de VNG een publicatie gemaakt met tips en aanbevelingen voor iedereen die bij het aanvraagproces is betrokken.

Deze brochure ‘Toegang tot hulpmiddelen voor mensen met een complexe hulpvraag’ bevat tips en adviezen voor de aanvrager, de Wmo-consulent, en (revalidatie)artsen en behandelaren die adviseren over hulpmiddelen.

De GAB onderschrijft de brochure en beveelt deze van harte aan bij de Wmo consulenten van de gemeente Gouda. Maar ook is de brochure een handig hulpmiddel voor aanvragers van Wmo voorzieningen.

U kunt de brochure hier lezen.