04 apr

Advies GAB Onderwijshuisvesting leidt tot amendement

De GAB heeft onlangs advies uitgebracht over het Integraal Huisvestingsplan onderwijshuisvesting 2017- 2032 (IHP). Lees het advies van de GAB hier

Een inclusieve samenleving begint met inclusief onderwijs, daartoe is huisvesting een belangrijke randvoorwaarde. In het IHP lijkt het College niet zichtbaar gekozen te hebben voor een beweging richting Inclusief Onderwijs. Ontwikkelingen zoals de Wet Passend Onderwijs en het VN-verdrag Handicap vinden we niet terug in het plan. Net zomin als een beleidsambitie om toe te werken naar voor iedereen toegankelijke onderwijsgebouwen en meer passende onderwijsplekken.

Het IHP is de afgelopen weken in de gemeenteraad behandeld. Het advies van de GAB werd door verschillende partijen positief omarmd, zodanig dat PvdA en GroenLinks een amendement indienden om de toegankelijkheid van schoolgebouwen als kader op te nemen in het IHP.  Het amendement is aangenomen met dank aan o.a. PvdA, GroenLinks, PvdD en de D’66 wethouder die dit amendement zelfs namens het college ondersteunde. Zowel SGP, ChristenUnie en GoudaPositief vonden dit amendement onnodig.