27 jun

Gemeente gaat met GAB openbare (rolstoel)toiletten inventariseren

Naar aanleiding van het in december 2018 uitgebrachte advies van de Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking over de gewenste uitbreiding van openbare toiletten in het centrum van Gouda, heeft Gouda’s 50+ partij onlangs een motie ingediend waarin zij het college van B&W verzoeken het probleem van het tekort aan openbare en toegankelijke toiletten op te lossen.

In de motie wordt het College gevraagd te onderzoeken welke toiletten bij winkels en restaurants et cetera aangeduid kunnen worden als openbaar toilet die ook gebruikt kan worden door mensen met een beperking. Ook vragen zij de openbare toiletten die aanwezig zijn te voorzien van stickers en bewegwijzering in de stad.

Tot slot vragen zij aan het college om te onderzoeken of uitbreiding van openbare toiletten en rolstoeltoegankelijke toiletten noodzakelijk is.

De Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking is blij met deze motie, die breed gedragen wordt door de Gemeenteraad van Gouda.

De GAB zal betrokken worden bij het bovengenoemd onderzoek en het College hierin adviseren.