Sociaal domein

Het sociaal domein is een belangrijk beleidsterrein van gemeenten.

In de gemeente Gouda wordt de helft van de gemeentelijke begroting besteed aan het sociaal domein.

Hieronder valt de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet.

De GAB heeft de volgende adviezen over het sociaal domein uitgebracht:

 1. Brief aan Gemeenteraad over ervaringen Wmo hulpmiddelen. Oktober 2023.
 2. Inkoop maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. April 2023.
 3. Concept Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Maart 2023.
  Bijlage: Aanvullend advies PGB beleid Wmo
  Bijlage: Aanvullend advies Afwegingskader gebruikelijke hulp. Met bijlage: Kritische beschouwing over gebruikelijke zorg.
 4. Aanbesteding hulpmiddelen Wmo. Mei 2021.
 5. Regionale visie Jeugd en Wmo. 2021-2024. April 2021.
 6. Adviesbrief aanbesteding doelgroepenvervoer aan College van BenW. 17 januari 2021.
 7. Aanbesteding doelgroepenvervoer. GCR, 26 november 2020. Op dit advies van de GCR heeft de GAB input geleverd.
 8. Memo aanbesteding doelgroepenvervoer aan raadscommissie. 22 november 2020.
 9. Adviesbrief aanbesteding GHH aan fractievoorzitters. Oktober 2020.
 10. Adviezen ombuigingsmaatregelen 2020-2021. Oktober 2020.
 11. Aanvullend advies ontwerpnota Sociaal Domein. Oktober 2020.
 12. Ontwerp beleidsnota Sociaal Domein 2020-2023. Maart 2020.
 13. Conceptverordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2020. September 2019.
 14. Koploperproject Onafhankelijke Clientondersteuning. november 2018.
 15. Abonnementstarief Wmo. Juni 2018.
 16. Kadernota beleid armoede en schulden Gouda 2017-2020. Februari 2017.
 17. Toegang sociaal domein 31 maart 2017
 18. Hulp bij het huishouden 2 mei 2017
 19. Regeling Wmo en jeugdhulp. GASD. 30 oktober 2017 (op deze reactie van de GASD heeft de GAB input geleverd)
 20. Verordening Wmo en Jeugd Augustus 2016
 21. Kadernota Armoedebeleid 2017-2020.  December 2016
 22. Aandachtspunten voor de aanbesteding GroeneHartHopper. Oktober 2015.
 23. Stijging van zorgkosten. September 2015.
 24. Notitie over stijging zorgkosten en wat gemeenten kunnen doen. September 2015.
 25. Nota en verordening Goudse Adviesraad Sociaal Domein en Cliëntenraad. Februari 2015.
 26. Nota compensatie afschaffing Wtcg en CER. 2014.