Toegankelijkheid

Toegankelijkheid is een belangrijke voorwaarde om ervoor te zorgen dat iedereen, dus ook mensen met een beperking, deel kan nemen aan de maatschappij.

Integrale toegankelijkheid gaat over Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (BTB) van gebouwen, buitenruimtes, producten, diensten en informatie.

 • Bereikbaar: (hoe) kan ik er komen? Een gebouw is goed bereikbaar, bijvoorbeeld door bereikbaarheid via openbaar vervoer, de aanwezigheid van een hellingbaan, geleidelijnen en gehandicaptenparkeerplaatsen dicht bij de deur.
 • Toegankelijk: (hoe) kan ik er in? Dit betekent dat iedereen een gebouw in kan komen: de deur is gemakkelijk te openen, de bel zit op bereikbare hoogte, de deuropening is breed genoeg, de drempel is maximaal twee centimeter hoog.
 • Bruikbaar: kan ik datgene wat aangeboden wordt ook gebruiken? Dat wil zeggen dat alle ruimtes en alles wat daarbinnen te beleven valt voor iedereen te gebruiken is.

Bij de toetsing op toegankelijkheid maakt de GAB gebruik van de Integrale Toegankelijkheid Standaard ( ITs). Hierin wordt van alle onderdelen van een gebouw of voorziening aangegeven aan welke eisen het moet voldoen om gebruikt te kunnen worden door mensen met een handicap.

 

De GAB heeft de volgende Toegankelijkheidsonderzoeken en rapportages uitgebracht:

 1. Publieksvloeren Huis van de Stad. Oktober 2019.
 2. Gouda Niks Mis Mee! Inventarisatie binnenstad. Juli 2019.
 3. Natuurspeeltuin Gouda Oost. Februari 2018.
 4. Toegankelijkheid Stemlokalen. Januari 2018.
 5. Buurtservicecentrum de Walvis. Februari 2017
 6. Cultuurhuis/Garenspinnerij. September 2014
 7. Cinema Gouda.  December 2014

 

De volgende adviezen over de toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen zijn uitgebracht:

 1. Ontwerp Verkeerscirculatieplan. April 2021.
 2. Parkeerplan en verkeerscirculatieplan. Oktober 2019.
 3. Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2017- 2032. Maart 2019.
 4. Openbare en toegankelijke toiletten in de binnenstad. December 2018.
 5. Verbetering gehandicaptenparkeerplaatsen Thorbeckelaan. Oktober 2018.
 6. Toegankelijke wijk-dijk verbinding Gouda Oost. Oktober 2018.
 7. Informatievoorziening gehandicaptenparkeerkaart. Juli 2018.
 8. Locaties brievenbussen. April 2018.
 9. Renovatie fietsbruggen Goudse Hout. Maart 2018.
 10. Aangepaste toilet Chocoladefabriek. Maart 2018.
 11. Aanpassing wildrooster in park de Groenblaue Zone. Oktober 2017.
 12. Programma van eisen verzamelcontainers. Juli 2017
 13. Toegankelijkheid van de brug over de Waaiersluis. 20 oktober 2017
 14. Winkelvisie 2017-2025. 27 november 2017
 15. Herontwikkeling weeshuis Gouda. Juni 2017
 16. Herontwikkeling Gouwe kerk. Juni 2017.
 17. Herontwikkeling Turfmarkt Kerk. Juni 2017.
 18. renovatie locatie Heemskerkstraat Goudse Waarden. Juni 2017.
 19. Bushaltes R-net Gouda-Alphen. 2017
 20. Station Triangel Waddinxveen. 2017.
 21. Herinrichting Goudse Hout. 2017
 22. Uitbreiding Veenweidepark. 2017
 23. Groene Hart Ziekenhuis. 2016/2017
 24. Terrassenbeleid. 2016
 25. Mobiliteitsplan 2017-2026. 30 december 2015

 

De GAB heeft de volgende herinrichtingsplannen getoetst op toegankelijkheid:

2018:

 1. Poldermolenplein
 2. Willem en Marialaan
 3. Gouda Oost Middengebied
 4. Groen van Prinsterersingel
 5. Pepermolenerf

2017:

 1. Kademuur Walvisstraat
 2. Springersplein
 3. Middenmolenplein
 4. Voorlopig ontwerp zuidelijk stationsgebied

2015:

 1. Autobrug Voorwillenseweg
 2. Gouda Oost ZSW
 3. Jan van Beaumontstraat
 4. Crabethstraat
 5. Herenstraat
 6. Kop van de Kleiweg

2014:

 1. Fugalaan
 2. Koningshof
 3. Sportlaan
 4. Thorbeckelaan-Statensingel
 5. Van Bergen IJzerdoornpark