16 mei

Paden Steinse Groen worden verbeterd

De GAB ontving klachten over de paden met kiezelstenen in het Steinse Groen. Het AD Groene Hart benaderde ons en wij gingen poolshoogte nemen.

Het Steinse Groen is opgeknapt en daarbij zijn een aantal paden belegd met grove en grote stenen, wat een obstakel is voor rolstoelgebruikers en mensen met een rollator. Voorheen waren dit halfverharde paden die goed begaanbaar waren.

Gelukkig heeft de gemeente Gouda de klachten serieus genomen en stappen ondernomen om de paden weer te verharden zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn.

Lees het artikel in het AD Groene Hart hier