18 jan

Gehandicaptenparkeerplaatsen aan de Thorbeckelaan en Van Hogendorpplein

De gemeente Gouda heeft het advies van de GAB van oktober 2018 opgevolgd en gaat de gehandicaptenparkeerplaatsen aan de Thorbeckelaan en het van Hogendorpplein verbeteren.

In overleg met de GAB is gekozen voor de volgende oplossing.

De vakken voor het Midden-Holland Huis worden verbreed naar 3,5 m.

De lengte van 6 m wordt helaas niet bij alle 2 gehaald. Een van de 2 vakken wordt in elk geval 6 m, het andere vak wordt 5,23 m.

De parkeerplaats aan het van Hogendorpplein wordt een parkeervak opgeschoven richting de supermarkt, en wordt op het niveau van het trottoir gebracht zodat met in- en uitstappen van het trottoir gebruik gemaakt kan worden.

Het vak zelf wordt met 60 cm verbreed naar 2,60 m. Een breedte van 3,50 m is daar niet haalbaar.

De GAB is blij met deze verbeteringen, én met de goede samenwerking met de afdeling Ruimtelijk Beleid en Advies.