14 mei

GAB brengt advies uit over de Regiovisie Jeugd en Wmo

De GAB heeft advies uitgebracht over de regionale visie Jeugd en Wmo 2021-2024.

U kunt het advies hier lezen.

Dit advies heeft de GAB naar de Goudse Adviesraad Sociaal Domein gestuurd, en naar de gemeenteraad en het college.