Wij zijn wij?

De Goudse adviesraad voor mensen met een Beperking bestaat uit de volgende mensen:

Voorzitter
Vacant
Johan Veld
(Vice Voorzitter)

vicevoorzitter@gabgouda.nl

Ik ben lid van de GAB geworden omdat ik het van groot belang vind dat iedereen in Gouda zich bewust wordt wat het betekent om met een handicap of chronische ziekte te moeten leven in een wereld waarin de meeste mensen ongehinderd hun dagelijkse gang kunnen gaan. De wereld om ons heen is pas echt beschaafd en rechtvaardig indien we oog hebben voor mensen die iets minder geluk met hun gezondheid hebben gehad. Iedereen moet op gelijke voet aan deze samenleving mee kunnen meedoen. Indien iedereen daaraan een bijdrage levert, moet dat ons toch lukken? Als burgerraadslid in de gemeenteraad van Gouda probeer ik structureel bij andere politici en ambtenaren dit onder de aandacht te brengen.

Carla Weller
(Secretaris)

secretaris@gabgouda.nl

Ik ben actief binnen de GAB omdat ik als ervaringsdeskundige rolstoelgebruiker merk dat mensen met een beperking nog steeds op veel terreinen een achterstand hebben. De maatschappij werpt nog te vaak belemmeringen op waardoor mensen met een handicap niet gelijkwaardig deel kunnen nemen. Dat probeer ik via de GAB aan te pakken! Ik ben tevens lid van de Goudse Cliëntenraad sociaal domein en bestuurslid van de Reumavereniging Gouda e.o.. Het VN-verdrag Handicap is mijn leidraad; ik ben ook VN-Ambassadeur van de Coalitie voor Inclusie.

 

Thijs Zuidam
(Bestuurslid)

Thijs@gabgouda.nl

Vanaf het moment dat ik weet dat ik een spierziekte heb, ben ik anders tegen gewone dingen aan gaan kijken. Als je geen beperkingen hebt, dan is het namelijk erg lastig om in beperkingen te denken. Daar zit mijn drive om me in te zetten voor de GAB, en beleidsmakers en projectleiders mee te nemen hoe Gouda beter toegankelijk kan worden. Ik kan genieten van succesjes en dat helpt enorm in die gevallen dat je toch nog tegen onwil, onkunde of onwetendheid aanloopt.

Margit van Hoeve
(Bestuurslid)

Margit@gabgouda.nl

Mijn naam is Margit van Hoeve, ik ben moeder van een volwassen en zeer onafhankelijke dochter, Pauline Gransier (mede oprichter van Wij Staan Op!).  Zij is ernstig lichamelijk beperkt. Om het onafhankelijke leven te kunnen leiden wat zij wil, moet er veel gebeuren. Daarom ben ik op veel terreinen actief voor mensen met een handicap. Meestal strategisch landelijk en lokaal, aan het lobbyen voor verandering van beleid of kabinetsplannen. Naast lid van de GAB ben ik ook bestuurslid van de Coalitie voor Inclusie.

Maria van den Heuvel
(Lid)

Maria@gabgouda.nl

Mijn naam is Maria van den Heuvel. Ik woon nog steeds zelfstandig in een flat. Bij de GAB vertegenwoordig ik mensen met een verstandelijke beperking. Ik zit ook in de Regionale Adviesraad van MEE. Daar verzorg ik de post en/of kijk wat een hot item is en schrijf in het kort daar een stukje over. Ik maak gebruik van de scootmobiel. Als er slechte stukken zitten in het wegdek geef ik dat door aan de gemeente.

Cora Boxma
(Lid)

Cora@gabgouda.nl

Mijn naam is Cora Boxma. Als ervaringsdeskundige maak ik mij hard voor degene die niet in staat zijn op te komen voor hun belangen.

Kees Dijksman
(Lid)

Kees@gabgouda.nl

Mijn naam is Kees Dijksman. Vanaf 1970 woon ik in Gouda. Sinds 2 jaar maak ik gebruik van een scootmobiel. Ik ben lid geworden van de GAB omdat ik nog al eens tegen dingen aanloop zoals slechte toegankelijkheid van terrassen, toiletten, restaurants en andere gelegenheden. Graag draag ik een steentje bij om daar verbetering in aan te brengen, zeker voor mensen die nog slechter ter been zijn dan ikzelf.

Yvonne Balvers
(Ondersteuner)

Yvonne@gabgouda.nl

Mijn naam is Yvonne Balvers, ik woon al pakweg 30 jaar in Gouda. Ik heb reuma, ben niet goed ter been. Ik draag graag mijn steentje bij.  Ik ben actief binnen diverse vrijwilligersorganisaties, m.n. op het gebied van zorg. Voor de GAB onderhoud ik de contacten met Gouda Bruist en ben ik contactpersoon voor toegankelijkheid bij het project ‘Stadmakers’. En ik hou het oog op toegankelijkheid, o.a. bij mijn vrijwilligerswerk voor Open Monumentendag Gouda.