Wie zijn wij?

De Goudse adviesraad voor mensen met een Beperking bestaat uit de volgende mensen:

Eric Beverloo

Voorzitter

ebeverloo@hotmail.com

Ik ben Eric Beverloo. Sinds 2020 woon ik in Gouda met mijn vrouw Cynthia. Als voorzitter zet ik me in om de GAB neer te zetten als een professionele, betrouwbare en deskundige gesprekspartner. Gouda verdient het om niet alleen historisch en mooi, maar ook inclusief te zijn. Daar kunnen wij aan bijdragen.

Carla Weller

Secretaris

secretaris@gabgouda.nl

Ik ben actief binnen de GAB omdat ik als ervaringsdeskundige rolstoelgebruiker merk dat mensen met een beperking nog steeds op veel terreinen een achterstand hebben. De maatschappij werpt nog te vaak belemmeringen op waardoor mensen met een handicap niet gelijkwaardig deel kunnen nemen. Mijn doel is dat mensen met een beperking er vanzelfsprekend bij horen. Dat probeer ik o.a. via de GAB te bereiken! Het VN-verdrag Handicap is mijn leidraad; ik ben ook VN-Ambassadeur van de Coalitie voor Inclusie.

Kees Dijksman

Penningmeester

KeesDijksman@live.nl

Mijn naam is Kees Dijksman. Vanaf 1970 woon ik in Gouda. Sinds 2 jaar maak ik gebruik van een scootmobiel. Ik ben lid geworden van de GAB omdat ik nog al eens tegen dingen aanloop zoals slechte toegankelijkheid van terrassen, toiletten, restaurants en andere gelegenheden. Graag draag ik een steentje bij om daar verbetering in aan te brengen, zeker voor mensen die nog slechter ter been zijn dan ikzelf.

Karin van Dijk

Bestuurlid

Karin@gabgouda.nl

Cynthia Beverloo

Deelnemer

c_beverloo@outlook.com

Als deelnemer van de GAB wil ik de samenleving een stukje mooier en inclusiever maken. Dit doe ik vanuit mijn ervaringsdeskundigheid op het gebied van leven met een lichte lichamelijke beperking. Mijn focus ligt bij de inclusieve arbeidsmarkt, omdat ik met mijn kennis en kunde op dat gebied het meest kan betekenen. Naast mijn inzet voor de GAB werk ik namelijk bij Rijkswaterstaat als adviseur bedrijfsvoering. Het uitgaan van mogelijkheden in plaats van beperkingen is mijn belangrijkste boodschap als het gaat over inclusie. Het geeft mij voldoening om met de GAB op lokaal niveau het verschil maken.

Nieske Spears

Deelnemer

nieskespears+GAB@gmail.com

Ik stel mezelf en mijn ervaring graag beschikbaar voor Gouda en de GAB. Lokaal een bijdrage kunnen leveren aan inclusiviteit en toegankelijkheid maakt mijn eigen ervaringen waardevoller. Ik kan een bijdrage leveren aan het welbevinden van Gouwenaren, de beleidsinitiatieven en uitvoeringen van de Gemeente Gouda en de inclusieve aanpak van bedrijven in Gouda.

De ervaring die ik op heb mogen doen bij het promoten van mogelijkheden voor aangepast sporten in Gouda en de samenwerking met Uniek Sporten – Uitleen in de regio heeft met het gevoel van zingeving gegeven: mijn beperking biedt mogelijkheden!

Margit van Hoeve

Deelnemer

margitvanhoeve@gmail.com

Mijn naam is Margit van Hoeve, ik ben moeder van een volwassen en zeer onafhankelijke dochter, Pauline Gransier (mede oprichter van Wij Staan Op)  Zij is ernstig lichamelijk beperkt. Om het onafhankelijke leven te kunnen leiden wat zij wil, moet er veel gebeuren. Daarom ben ik op veel terreinen actief voor mensen met een handicap. Meestal strategisch landelijk en lokaal, aan het lobbyen voor verandering van beleid of kabinetsplannen. Naast lid van de GAB ben ik ook bestuurslid van de Coalitie voor Inclusie.

Cora Boxma

Deelnemer

Cora@gabgouda.nl

Mijn naam is Cora Boxma. Als ervaringsdeskundige maak ik mij hard voor degene die niet in staat zijn op te komen voor hun belangen. Naast lid van de GAB ben ik lid van de Goudse Clientenraad sociaal domein.

Michel van Lookeren

Deelnemer

info@obol.nl

Mijn naam is Michel van Lookeren.  Ik woon sinds 1993 in Gouda en ben vader van twee volwassen kinderen, en ben eigenaar van een reintegratiebedrijf voor werknemers met oogklachten. Ik zie het als een uitdaging om de wensen en belangen van mensen met een beperking in Gouda tussen de oren te krijgen van de politiek in Gouda, gemeenteambtenaren en overig beleidsbepalers. Ik wil dit realiseren dmv gesprekken, voorlichting en bewustwording. Belangrijke thema’s zijn voor mij: toegankelijke winkels, meer mensen aan het werk in de gemeente Gouda, toegankelijke horeca.