15 feb

Nieuw: Boek Eigen regie als basis

Het Boek ‘Eigen regie als basis’  wordt op zaterdag 19 februari om 11.00 uur aangeboden aan wethouder Corine Dijkstra, bij Samma, Turfmarkt 18 in Gouda.

Een van de twee schrijvers, Margit van Hoeve is Goudse. Carla Weller en Karin van Dijk leden van de Goudse adviesraad voor mensen met een beperking gaven advies.

In verband met Corona worden gasten verspreid over de dag  tot 17.00 uur ontvangen.

Wilt u bij de overhandiging van het boek aan wethouder Dijkstra aanwezig zijn?
Onderaan dit bericht staat de contactinformatie.

 

Over het boek:

Eigen regie als basis
Aan de slag om eigen regie in een leven met beperkingen vanzelfsprekend te maken

Wat is de betekenis van eigen regie in een leven met beperkingen? Wanneer heb je eigen regie en hoe ziet dat eruit? En hoe kan een overheid bijdragen aan eigen regie? En hoe draagt respect voor eigen regie bij aan een betere samenleving? De Coalitie voor Inclusie (https://coalitievoorinclusie.nl) heeft in samenwerking met de Geluksacademie (www.geluksacademie.org) het boek ‘Eigen regie als basis’ geschreven. Daarin staat wat eigen regie betekent, wat de waarde ervan is voor iedereen en dus ook voor mensen met een beperking. Eigen regie gaat niet alleen over menselijke sympathie, maar ook over de inrichting van de samenleving. “Wat doen onze keuzes met de eigen regie”, hoort een standaardvraag te zijn bij beleidskeuzes op alle levensterreinen. Het boek geeft naast een aanmoediging om hierover met elkaar in gesprek te gaan, ook advies over de manier waarop dat tot resultaat kan leiden.

Belangrijk in jouw leven

Als je aan mensen met een beperking vraagt ‘Wat is echt belangrijk in jouw leven?’, dan krijg je vaak als antwoord ‘Leven zoals ik wil en daar zelf de regie over hebben’. Dat is niet altijd vanzelfsprekend voor mensen die ondersteuning nodig hebben in het dagelijks leven. Helemaal als een vraag om ondersteuning gezien wordt als verlies van eigen regie. Soms is er juist ondersteuning nodig om zelfstandiger door het leven te kunnen gaan.

In gesprek gaan

Het boek wil een brug slaan door het bevorderen van wederzijds begrip. Het is een hulpmiddel bij het samen nadenken over wat eigen regie is, wat daarvoor nodig is en hoe je dit kunt ondersteunen en uitvoeren. Zo geeft het boek adviezen aan beleidsmedewerkers en andere medewerkers van gemeenten en aan de gemeente gelieerde zorgorganisaties over hoe zij in gesprek kunnen gaan met mensen met een beperking. En het adviseert mensen met een beperking hoe zij eigen regie op de agenda in hun gemeente kunnen krijgen. Zodat bij alle besluiten vanzelfsprekend wordt gekeken naar de consequenties ervan voor mensen met een beperking. Maar ook voor de samenleving als geheel. In het boek is een speels instrument te vinden om met elkaar in gesprek te komen over eigen regie.

Inzicht geven

Door de verhalen van zowel mensen met een beperking als van professionals die dagelijks betrokken zijn met beleid voor mensen met een beperking wordt duidelijk wat de impact is op iemands leven als je de regie kwijtraakt. Maar ook wat er gebeurt als de regie is behouden of zelfs is teruggegeven. In de meeste gevallen is dat voor alle partijen een zorg minder!

Brede ondersteuning

Acht organisaties steunen de boodschap van ‘Eigen regie als basis’. Movisie, Ieder(in), Per Saldo, Niets Over Ons Zonder Ons, All inclusive, Vereniging Inclusie Nederland, Wij Staan Op! en de Veerkracht Centrale roepen iedereen die ermee te maken heeft op, om het gesprek met elkaar aan te gaan. En weet je niet hoe je dit moet aanpakken? Gebruik dit boek als leidraad!

Uitreiking boek

We hebben ervoor gekozen het boek uit te reiken aan verschillende landelijke organisaties die vanuit hun rol het verschil kunnen maken op het thema eigen regie.

Op 18 februari wordt het aangeboden aan Leonard Geluk, algemeen directeur van de VNG. Het zijn juist de gemeenten die met hun beleid en uitvoering invloed hebben op de mate van eigen regie van mensen hebben.

Op 16 februari wordt het aangeboden aan Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman. Het is een onafhankelijke en onpartijdige instantie die klachten behandelt over bijna alle overheidsinstanties

Op 16 februari wordt het boek aangeboden aan Bart Smals, lid van de Tweede Kamer voor de VVD en voorzitter van vaste commissie voor VWS

Lokale aanbieding

In verschillende gemeenten zal het boek aangeboden worden aan wethouders sociaal domein.

In Gouda wordt het boek op 19 februari om 11.00 uur bij Samma aan de Turfmarkt 18 aangeboden aan wethouder Corine Dijkstra, WMO, Jeugdhulp en Publieke Gezondheid.

NB Het boek is geschreven door Ruth Deddens en Margit van Hoeve, de laatste is inwoner van Gouda en interim-voorzitter van de Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking (GAB).

Carla Weller, secretaris van de GAB en Karin van Dijk, lid van de GAB hebben geadviseerd over het boek.

Meer informatie over boek en hoe te bestellen kunt u vinden op

https://coalitievoorinclusie.nl/vn-ambassadeurs/projecten/eigen-regie-als-basis/

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margit van Hoeve, secretaris van de Coalitie voor Inclusie mob; 0640725710 email: margitvanhoeve@gmail.com of Ruth Deddens bestuurslid van de Coalitie voor Inclusie en coördinator van de Geluksacademie.

 

 

 

 

15 feb

Lokale Inclusie Agenda Gouda

In december 2021 heeft het college van Gouda een lokale Inclusie agenda ontwikkeld.

Een mooie 1e stap naar een inclusieve samenleving!

Dit plan ligt nu ter behandeling in de gemeenteraad.

Lees het commentaar van de GAB op de agenda hier