13 apr

Hulpmiddelencentrum (HMC) failliet

Het Hulpmiddelencentrum (HMC) is failliet verklaard.

Er bestonden al langere tijd financiële problemen. De prestaties waren ondermaats en veel cliënten waren ontevreden over de dienstverlening. Met name de communicatie en de afspraken gingen vaak fout, en gebruikers van onder andere rolstoelen en scootmobielen moesten lang wachten op de levering  van hun hulpmiddel of de reparatie ervan.

Er zijn door deze leverancier ca. 700 hulpmiddelen door Goudse cliënten in gebruik.

De gebruikers van deze hulpmiddelen hebben per brief  te horen gekregen dat zij hun hulpmiddel gelukkig kunnen behouden en dat reparaties en onderhoud straks door de nieuwe leverancier zullen worden overgenomen.

Tot die tijd zal het HMC, ondanks het faillissement, de dienstverlening blijven voortzetten.

De GAB vindt het belangrijk dat er een soepele overgang plaatsvindt naar de nieuwe leverancier. Cliënten moeten er zo min mogelijk hinder van ondervinden. Dit is ook het uitgangspunt van wethouder Dijkstra.

Heeft u een hulpmiddel van het HMC in gebruik en ondervindt u problemen als gevolg van het faillissement en de overgang naar een andere leverancier?

Laat het ons weten!

 

12 mei

Gouda geselecteerd voor Innovatieprogramma Inclusieve wijk

Het innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk ondersteunt 24 gemeenten en hun lokale partners bij het ontwikkelen van een goed afgestemd aanbod voor en aanpak van wonen, welzijn en zorg voor ouderen en bewoners die te maken hebben met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. De kijkrichting voor dit innovatieprogramma is de woonplek van mensen met genoemde beperkingen.

De gemeente Gouda heeft zich samen met een aantal lokale partijen, waaronder de GAB, aangemeld voor dit innovatieprogramma. De nieuwe wijk Westergouwe leent zich bij uitstek voor dit programma. Maar de gemeente wil ook graag breder kijken dan alleen Westergouwe. Welke lessen kunnen getrokken worden uit bestaande wijken (zoals Goverwelle)? Wat zijn goede voorbeelden van andere gemeenten? Welke innovaties kunnen overgenomen worden in bestaande wijken?

De projectgroep van het innovatieprogramma (ministeries van VWSBZK en het G40-Stedennetwerk) selecteerde 24 gebiedscoalities, en Gouda zit daarbij!

In de gebiedscoalitie van Gouda nemen een aantal lokale partijen deel, waaronder de GAB, Zorgpartners, Mozaïek Wonen en Kwadraad.

Dinsdag 18 juni is de startbijeenkomst van dit programma, en binnenkort is er in Gouda een feestelijk ondertekeningsmoment met de deelnemers van de Goudse gebiedscoalitie.

De gebiedscoalitie gaat de komende maanden aan de slag met de volgende onderwerpen: 1. De lokale opgave in beeld brengen; 2. Het aanbod vergroten van (geclusterd) woonzorgvormen; en 3. Minder mensen in een ongeschikte woning laten wonen.

 

22 aug

Toegang tot hulpmiddelen voor mensen met een complexe hulpvraag

De VNG kreeg signalen dat de toewijzing van hulpmiddelen voor mensen met een complexe hulpvraag niet altijd snel en doeltreffend verloopt.

De GAB herkent dit beeld in de gemeente Gouda.

Samen met patiëntenorganisaties heeft de VNG een publicatie gemaakt met tips en aanbevelingen voor iedereen die bij het aanvraagproces is betrokken.

Deze brochure ‘Toegang tot hulpmiddelen voor mensen met een complexe hulpvraag’ bevat tips en adviezen voor de aanvrager, de Wmo-consulent, en (revalidatie)artsen en behandelaren die adviseren over hulpmiddelen.

De GAB onderschrijft de brochure en beveelt deze van harte aan bij de Wmo consulenten van de gemeente Gouda. Maar ook is de brochure een handig hulpmiddel voor aanvragers van Wmo voorzieningen.

U kunt de brochure hier lezen.

27 jun

GAB reageert op voorstel abonnementstarief Wmo

De Tweede Kamer stemt binnenkort over het Wmo-abonnementstarief. Het kabinet is van plan om vanaf 2019 voor iedere Wmo gebruiker een vast abonnementstarief in te voeren. Iedereen die nu een eigen bijdrage in de Wmo betaalt, gaat dan een vast maandbedrag van €17,50 betalen.

Dit is een belangrijke stap in de aanpak van de stapeling van zorgkosten voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Tot 30 juni is het voor iedereen mogelijk om via een internetconsultatie van het ministerie van VWS te reageren op dit plan.

Dit kan hier: https://www.internetconsultatie.nl/wetabonnementstariefwmo

De GAB heeft ook gereageerd. Lees onze reactie hier

03 jun

Verlaging eigen bijdrage door Wmo-abonnement

Eigen bijdrage Wmo
Het ministerie van VWS maakte op 1 juni plannen bekend voor de invoering van een abonnementstarief in de Wmo. Hierdoor zal iedereen maandelijks een vast bedrag aan eigen bijdrage betalen voor het gebruik van maatwerkvoorzieningen, ongeacht de hoeveelheid zorg en ondersteuning die wordt gebruikt en ongeacht inkomen. Dat  maandelijkse bedrag zal in 2019 €17,65 zijn. Het gaat om een tijdelijke maatregel die geldt als opmaat naar een wetswijziging (Wmo), die op z’n vroegst in 2020 is doorgevoerd.

Vooral voordeel middeninkomens
Het Wmo-abonnement zal vooral voor de middeninkomensgroepen veel uitmaken. Bij hoog zorggebruik konden zij met enorme kosten te maken krijgen. In veel gemeenten werden lage inkomensgroepen al gecompenseerd, maar vielen middeninkomens net buiten de boot. Bovendien worden de eigen bijdragen er een stuk duidelijker door. Je weet als zorggebruiker waar je aan toe bent, zonder verassingen achteraf door ingewikkelde berekeningen. Veel mensen die zorg en ondersteuning gebruiken die onder de Wmo valt, gaan er door het abonnement enorm op vooruit. In sommige gevallen scheelt het enkele honderden euro’s per maand.