Archief

Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsonderzoeken en rapportages

 1. Groenhovenbad. Augustus 2013.
 2. Jeu de Boules Vereniging Gouda. Februari 2013.
 3. Polderpark Oostpolder. 12 november 2012
 4. Winkels in de binnenstad. Maart 2012
 5. Nelson Mandela centrum. Juni 2012
 6. Plug-in Bibliotheek Goverwelle. Maart 2012
 7. Centrale bibliotheek. November 2011.
 8. Wijkcentra. Maart 2011

Adviezen openbare ruimte en gebouwen

 1. Ontoegankelijkheid bibliotheken. November 2011.
 2. Toegankelijkheid winkels. Mei 2010.
 3. Gladheidsbestrijding. April 2009.
 4. Gladheidsbestrijding. Februari 2009.
 5. Concept nota Evenementenbeleid. April 2008.
 6. Voorlopig ontwerp van het Huis van de Stad en het Stedenbouwkundig plan stationsgebied. April 2007.
 7. Groenstructuurplan 2007–2015. Januari 2007.
 8. Mobiliteitsplan Gouda 2007-2020. Januari 2007.
 9. Conceptnota “Gouda fietst beter door! 2007 – 2015”. Januari 2007.
 10. Evaluatie Speelvoorzieningen 2005. Maart 2006.
 11. Mobiliteitsvisie. November 2005.
 12. Bestemming voormalig Politiebureau aan het Houtmansplantsoen. November 2005.

Toetsingen herinrichtingsplannen

 1. Aanleg rotonde Goudse houtsingel. Januari 2006.
 2. Herinrichting Middenmolenlaan. Juni 2005

Sociaal domein

 1. Uitvoeringsprogramma Integraal Armoedebeleid 2009-2012. Januari 2009.
 2. Evaluatie van het CVV-systeem Midden-Holland. Oktober 2007.
 3. Concept uitgangspunten en visie maatschappelijke ondersteuning Gouda. Mei 2007.
 4. Sportief Gouda, Sportnota 2008-2011. Mei 2007.
 5. Kaders individuele Wmo voorzieningen 2008-2011. April 2007.
 6. Wmo-product: tevredenheidsonderzoek en horizontale verantwoording. Februari 2007.
 7. Conceptbesluit maatschappelijke ondersteuning 2007. December 2006.
 8. Evaluatie Geld-Terug-Regeling. Oktober 2006.
 9. Verordening Wmo-Raad Gouda. Augustus 2006.
 10. Concept Verordening Wmo voorzieningen. Juli 2006.
 11. Principebesluit verordening Wmo-Raad. Mei 2006.
 12. Profielen Wmo-raadsleden. April 2006.
 13. Financieel besluit voorzieningen gehandicapten 2006. December 2005.
 14. Aanvullend advies Regionaal Wvg/Wmo beleid. Oktober 2005.
 15. Regionaal Wvg/Wmo beleid. Oktober 2005.
 16. Raadsvoorstel Reductieregeling 2006 en verder. Oktober 2005.
 17. Visiedocument Wat biedt Gouda haar jeugd. Oktober 2005.
 18. Verlenging CVV contract. Juni 2005.

Overig

 1. Geactualiseerde Huisvestingsverordening. Januari 2009.
 2. Problemen leerlingenvervoer. Oktober 2008.
 3. Verordening Leerlingenvervoer. December 2007.
 4. Nota regionaal en lokaal gezondheidsbeleid Gouda 2007-2011. Juli 2007.
 5. Algemene inspraak- en participatieverordening Gouda. November 2006.
 6. Huisvestingsbeleid. Februari 2006.
 7. Prestatieafspraken wonen 2006-2014. Januari 2006.