Samen Gouda

Op 14 november 2017 organiseerde de gemeente Gouda een conferentie met de titel “Samen Gouda”

Tijdens deze conferentie hielden diverse maatschappelijke organisaties een korte pitch en gingen zij met elkaar in gesprek over een inclusief Gouda.

De GAB was er ook bij en Carla Weller hield een pitch. Hieronder een filmpje en de tekst van de pitch.

Pitch ten behoeve van de conferentie “Samen Gouda” op 14 november 2017

Mijn naam is Carla Weller. Ik ben lid van de Goudse adviesraad voor mensen met een beperking.

Ik ben 53 jaar oud, ben getrouwd, en kreeg jeugdreuma toen ik 5 jaar was. Ik heb Bestuurskunde gestudeerd aan de Universiteit van Rotterdam. Al 23 jaar zet ik mij in voor verandering van de positie van mensen met een beperking, de eerste 20 jaar betaald en nu vrijwillig.

Deze pitch houd ik voor alle mensen in Gouda die nu een beperking hebben, maar ook voor u, want u kunt morgen ook aan de andere kant van de streep belanden, bijvoorbeeld doordat u uitglijdt in de badkamer of ineens  een chronische ziekte krijgt, zoals ik. U wilt dan ook niet dat de slager u alleen nog vraagt of u een plakje worst wilt als u in de rolstoel binnenkomt en de bestelling verder met uw lopende partner afhandelt. U wilt dan ook nog normaal naar de kroeg kunnen of met de trein of bus blijven reizen.

Dat is in Nederland en in Gouda allemaal niet vanzelfsprekend.

Vroeger dacht de samenleving dat het goed was om mensen met een beperking bij elkaar te zetten, afgescheiden van de maatschappij, denk aan Het Dorp in Arnhem.

Tegenwoordig vinden we dat mensen met een beperking gewoon moeten kunnen participeren in de maatschappij, dat vinden wij ook! Maar dat gaat niet vanzelf.

We zijn afhankelijk van de samenleving  om dat mogelijk te maken.

We hebben ieder van u nodig, want alle beslissingen die u neemt, hebben direct invloed op ons leven. Als u de stoep vol zet met fietsen, kledingrekken of reclamemateriaal, kunnen wij er niet meer langs. Als u een ontoegankelijke website laat maken, kunnen blinden er niet op terecht.

Wat willen we? We willen op voet van gelijkheid mee doen in Gouda, in de maatschappij, op alle terreinen. Wonen, naar school, werken, sporten, uitgaan, reizen. Daarin worden we gesteund door het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap dat vorig jaar op 14 juli in Nederland is geratificeerd. Dit verdrag beschrijft helder wat de uitgangspunten zijn zoals:

‘Autonoom leven’ en ‘Nothing about us without us.’

Niet alles hoeft morgen veranderd te zijn. Het is wel fijn als we een begin kunnen maken met een omslag in denken, zodat er rekening gehouden wordt met wat er voor ons nodig is.

Wat we nodig hebben? Het besef in onze samenleving dat we normaal mee willen doen, gewoon boodschappen doen, pinnen, buitenshuis naar de wc kunnen gaan, uitgaan, alles wat u ook doet. Maar dat dat wel mogelijk gemaakt moet worden. Dat er geluisterd wordt naar ons.

Wat we er zelf aan willen doen? Adviseren over wat er nodig is.

Spreuk? Gouda, de meest toegankelijke en inclusieve stad in praktijk en beleid. Laten we daar samen voor gaan!