09 feb

Verbeteren toegankelijkheid openbaar toilet Markt

Naar aanleiding van het contact van de GAB met de gemeente Gouda is er besloten om het toilet op de Markt toegankelijker te maken voor mensen met een beperking.

Het probleem met het huidige nieuwe toilet was dat de deur van het toilet vaak geblokkeerd werd door gestalde fietsen of marktspullen.

De gemeente gaat op advies van de GAB het toilet een kwartslag tegen de klok in draaien. Hierdoor is de deur weer vrij toegankelijk. De deur komt zo richting de Markt te staan.

Op basis van de marktindeling denkt de gemeente dat er geen problemen zullen voorkomen met nabije kramen en/of voorraden.