02 nov

Motie over concretisering VN-verdrag handicap aangenomen!

De gemeenteraad van Gouda heeft woensdag 28 oktober met unanieme steun een motie aangenomen die het college oproept om nu écht werk te maken van het VN-verdrag voor mensen met een beperking.

De motie geeft het college de opdracht om de doelgroep goed te betrekken bij de uitwerking van het verdrag en stelt dat een concreet plan binnen 12 maanden wordt voorgelegd aan de raad, ter goedkeuring.

Het initiatief van de motie lag bij Annemiek Mul van Groen links en Sophie Heesen van de PvdA. De motie is mede ingediend door SP, PvdD en Gouda’s 50+ partij.

De GAB heeft de indieners van de motie van informatie voorzien. Het resultaat is een krachtige motie waar de GAB heel blij mee is.

De komende 12 maanden gaat de GAB graag met de gemeente en andere partijen aan de slag om een concreet plan te maken!

Lees meer op de website van GroenLinks Gouda:

https://gouda.groenlinks.nl/nieuws/uit-de-raad-maak-het-vn-verdrag-voor-mensen-met-een-beperking-concreet