28 jun

Paden in Steinse Groen verbeterd

De gemeente Gouda heeft de paden in het Steinse Groen beter begaanbaar gemaakt voor rolstoelgebruikers.

Cyclus, die tot 1 januari 2019 in opdracht voor de gemeente Gouda werkte, had gekozen voor Belgisch mijnsteen om de paden op een aantal locaties aan te vullen.

Deze grote steen bleek veel problemen op te leveren voor mensen in een rolstoel, scootmobiel of ander hulpmiddel.

Helaas had de gemeente geen advies gevraagd aan de GAB.

De GAB ontving veel klachten over de onbegaanbare paden en heeft de gemeente verzocht een oplossing te zoeken.

Gelukkig pakte de gemeente dit goed op, en intussen heeft de gemeente de paden laten verbeteren door middel van half verharding  met een kleinere korrel.  De paden zijn nu veel beter begaanbaar geworden.

De GAB zal in de gaten houden of de paden in het najaar en de winter ook goed begaanbaar blijven.

 

 

27 jun

Gemeente gaat met GAB openbare (rolstoel)toiletten inventariseren

Naar aanleiding van het in december 2018 uitgebrachte advies van de Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking over de gewenste uitbreiding van openbare toiletten in het centrum van Gouda, heeft Gouda’s 50+ partij onlangs een motie ingediend waarin zij het college van B&W verzoeken het probleem van het tekort aan openbare en toegankelijke toiletten op te lossen.

In de motie wordt het College gevraagd te onderzoeken welke toiletten bij winkels en restaurants et cetera aangeduid kunnen worden als openbaar toilet die ook gebruikt kan worden door mensen met een beperking. Ook vragen zij de openbare toiletten die aanwezig zijn te voorzien van stickers en bewegwijzering in de stad.

Tot slot vragen zij aan het college om te onderzoeken of uitbreiding van openbare toiletten en rolstoeltoegankelijke toiletten noodzakelijk is.

De Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking is blij met deze motie, die breed gedragen wordt door de Gemeenteraad van Gouda.

De GAB zal betrokken worden bij het bovengenoemd onderzoek en het College hierin adviseren.