16 mei

Paden Steinse Groen worden verbeterd

De GAB ontving klachten over de paden met kiezelstenen in het Steinse Groen. Het AD Groene Hart benaderde ons en wij gingen poolshoogte nemen.

Het Steinse Groen is opgeknapt en daarbij zijn een aantal paden belegd met grove en grote stenen, wat een obstakel is voor rolstoelgebruikers en mensen met een rollator. Voorheen waren dit halfverharde paden die goed begaanbaar waren.

Gelukkig heeft de gemeente Gouda de klachten serieus genomen en stappen ondernomen om de paden weer te verharden zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn.

Lees het artikel in het AD Groene Hart hier

 

 

 

 

12 mei

Gouda geselecteerd voor Innovatieprogramma Inclusieve wijk

Het innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk ondersteunt 24 gemeenten en hun lokale partners bij het ontwikkelen van een goed afgestemd aanbod voor en aanpak van wonen, welzijn en zorg voor ouderen en bewoners die te maken hebben met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. De kijkrichting voor dit innovatieprogramma is de woonplek van mensen met genoemde beperkingen.

De gemeente Gouda heeft zich samen met een aantal lokale partijen, waaronder de GAB, aangemeld voor dit innovatieprogramma. De nieuwe wijk Westergouwe leent zich bij uitstek voor dit programma. Maar de gemeente wil ook graag breder kijken dan alleen Westergouwe. Welke lessen kunnen getrokken worden uit bestaande wijken (zoals Goverwelle)? Wat zijn goede voorbeelden van andere gemeenten? Welke innovaties kunnen overgenomen worden in bestaande wijken?

De projectgroep van het innovatieprogramma (ministeries van VWSBZK en het G40-Stedennetwerk) selecteerde 24 gebiedscoalities, en Gouda zit daarbij!

In de gebiedscoalitie van Gouda nemen een aantal lokale partijen deel, waaronder de GAB, Zorgpartners, Mozaïek Wonen en Kwadraad.

Dinsdag 18 juni is de startbijeenkomst van dit programma, en binnenkort is er in Gouda een feestelijk ondertekeningsmoment met de deelnemers van de Goudse gebiedscoalitie.

De gebiedscoalitie gaat de komende maanden aan de slag met de volgende onderwerpen: 1. De lokale opgave in beeld brengen; 2. Het aanbod vergroten van (geclusterd) woonzorgvormen; en 3. Minder mensen in een ongeschikte woning laten wonen.

 

01 mei

Zeilen met een beperking

De Goudse Watersportvereniging Elfhoeven heeft sinds dit seizoen een programma voor het zeilen met mensen met een beperking.

Op de ochtenden van 7 mei, 22 mei en 6 juni is nog plaats voor deelnemers. Deelnemers kunnen zich aanmelden door middel van een inschrijfformulier.

Ga voor meer informatie naar http://www.elfhoeven.nl/265_zeilen-met-een-beperking.html , e-mailadres:  zeilenmeteenbeperking@elfhoeven.nl

Bellen kan ook: Hans de Wit,  06 54 90 72 14.