27 jan

Top 5 Wintertips voor toegankelijkheid

Er lag afgelopen week ineens sneeuw! Reden om een sneeuwballengevecht te organiseren of er met de kinderen en de slee op uit te gaan. Voor iemand met een beperking ligt dat anders.

Zodra er sneeuw ligt, neemt de toegankelijkheid af tot praktisch het nulpunt. Ja, sneeuw belemmert het rijden met een rolstoel en rollator en lopen met een stok of kruk is echt risicovol. Het gebruik van een taststok door een blinde of slechtziende biedt niet al te veel soelaas en ze zijn ook hun natuurlijke gidslijn kwijt, omdat die met sneeuw bedekt is. Voor veel mensen met een beperking betekent het winterse weer dat ze niet of niet alleen naar buiten kunnen.

Gelukkig kunnen degenen die goed ter been zijn een bijdrage leveren om het voor mensen met een handicap makkelijker te maken met dit winterweer. Hieronder de top 5 Wintertips  van het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid:

  1. Strooi zout zodra het winterse weer wordt aangekondigd, zodat de trottoirs in uw omgeving niet glad worden
  2. Ruim sneeuw zodat de doorgaande route naar bijvoorbeeld uw winkel, restaurant, bibliotheek, kantoor, woongebouw bereikbaar blijft
  3. Maak de dichtstbijzijnde gehandicaptenparkeerplaats sneeuwvrij evenals de oprit naar het trottoir en/of de entree
  4. Vraag iemand met een beperking die u ziet ploeteren door de sneeuw of over een glad trottoir wat u kunt doen om het hem of haar makkelijker te maken
  5. Laat iemand met een beperking waarvan u weet dat die uw pand of locatie komt bezoeken, vooraf weten hoe hij/zij assistentie kan inroepen bij aankomst en organiseer dat adequaat en professioneel. Plaats dat aanbod ook op uw website.
18 jan

Gehandicaptenparkeerplaatsen aan de Thorbeckelaan en Van Hogendorpplein

De gemeente Gouda heeft het advies van de GAB van oktober 2018 opgevolgd en gaat de gehandicaptenparkeerplaatsen aan de Thorbeckelaan en het van Hogendorpplein verbeteren.

In overleg met de GAB is gekozen voor de volgende oplossing.

De vakken voor het Midden-Holland Huis worden verbreed naar 3,5 m.

De lengte van 6 m wordt helaas niet bij alle 2 gehaald. Een van de 2 vakken wordt in elk geval 6 m, het andere vak wordt 5,23 m.

De parkeerplaats aan het van Hogendorpplein wordt een parkeervak opgeschoven richting de supermarkt, en wordt op het niveau van het trottoir gebracht zodat met in- en uitstappen van het trottoir gebruik gemaakt kan worden.

Het vak zelf wordt met 60 cm verbreed naar 2,60 m. Een breedte van 3,50 m is daar niet haalbaar.

De GAB is blij met deze verbeteringen, én met de goede samenwerking met de afdeling Ruimtelijk Beleid en Advies.