14 dec

Helpt u mee Gouda toegankelijker te maken?

De komende tijd wordt er met de GAB gesproken over een aantal zaken, o.a. met betrekking tot de veiligheid in het verkeer en de openbare ruimte in Gouda. 

Een belangrijk onderwerp voor mensen met een visuele beperking is daarbij het veilig kunnen oversteken, met behulp van rateltikkers.

De GAB wil graag ervaringen van mensen met een visuele beperking in Gouda inventariseren, zodat wij deze kunnen meenemen bij de besprekingen. Als u hier ervaringen mee hebt, wilt u onderstaande twee vragen dan beantwoorden en de antwoorden sturen naar het mailadres: voorzitter@gabgouda.nl

 Vragen:

1. Kent u  rateltikkers in Gouda die niet goed functioneren?

2. Zijn er plaatsen in Gouda waar geen rateltikkers zijn, maar waar u ze wel graag zou willen hebben?

 Wensen zijn nog geen garanties, maar er is in elk geval aandacht voor het onderwerp bij de gemeente.

Wij zien uw reacties graag tegemoet!

05 dec

De GAB wil meer openbare en toegankelijke toiletten

De Goudse adviesraad voor mensen met een beperking heeft een advies uitgebracht aan het college van burgemeester en wethouders van Gouda over het tekort aan openbare toiletten in het centrum.

Er zijn veel te weinig openbare toiletten in de binnenstad. Voor mensen met een darmaandoening is dit een groot probleem. Zij durven de deur vaak niet uit omdat er onvoldoende gelegenheid is om naar het toilet te kunnen.

Ook voor rolstoelgebruikers is het probleem groot. Het aantal openbare aangepaste toiletten voor deze groep is nog veel minder. Ook kunnen zij bij de meeste café’s en restaurants niet terecht, omdat daar geen aangepast toilet is.

In het advies doet de GAB een dringend appel op het college om hier wat aan te doen.

U kunt het advies hier lezen.