22 aug

Toegang tot hulpmiddelen voor mensen met een complexe hulpvraag

De VNG kreeg signalen dat de toewijzing van hulpmiddelen voor mensen met een complexe hulpvraag niet altijd snel en doeltreffend verloopt.

De GAB herkent dit beeld in de gemeente Gouda.

Samen met patiëntenorganisaties heeft de VNG een publicatie gemaakt met tips en aanbevelingen voor iedereen die bij het aanvraagproces is betrokken.

Deze brochure ‘Toegang tot hulpmiddelen voor mensen met een complexe hulpvraag’ bevat tips en adviezen voor de aanvrager, de Wmo-consulent, en (revalidatie)artsen en behandelaren die adviseren over hulpmiddelen.

De GAB onderschrijft de brochure en beveelt deze van harte aan bij de Wmo consulenten van de gemeente Gouda. Maar ook is de brochure een handig hulpmiddel voor aanvragers van Wmo voorzieningen.

U kunt de brochure hier lezen.

06 aug

Aanmeldtijd GroeneHartHopper naar 4 uur

Vanaf 1 augustus jongstleden moeten gebruikers van de GroeneHartHopper hun rit minimaal 4 uur van tevoren reserveren,  in plaats van 1 uur. Er is een uitzondering, namelijk als u opgehaald wilt worden bij het Groene Hart Ziekenhuis. Dan is de aanmeldtijd 30 minuten.

Als u ’s ochtends tussen 6:00 uur en 8.00 uur wilt vertrekken, moet u reeds de avond daarvoor voor 20:00 uur reserveren.

Het telefoonnummer om ritten te reserveren is gewijzigd in een betaald nummer.

De GAB heeft bij de GroeneHartHopper aangegeven dat de 4 uur een enorme achteruitgang betekent voor de flexibiliteit en spontaniteit om te reizen voor mensen met een beperking.

Volgens de GroeneHartHopper is de 4 uur aanmeldtijd geen achteruitgang, maar hoogstens een kwestie van wennen. Reisdoelen van de gebruikers van de GroeneHartHopper  zouden ruim van tevoren bekend zijn en de Hopper zou niet gebruikt worden door mensen die spontaan besluiten om weg te gaan.

Wij zijn benieuwd wat uw ervaringen zijn met deze wijzigingen, en of dit problemen oplevert. Laat het ons weten!